انتصاب دادستان جدید دیوان کیفری بین المللی

انتصابدادستانجدید دیوانکیفریبینالمللی

امروز جمعه ۱۵ ژوئن ۲۰۱۲ دادستان جدید دیوان کیفری بین المللی درمقر این دیوان سوگند یادکرد. وی که اهل کامبیا و معاون سابق دادستان دیوان بوده است جانشین لوئیس مورنو اکامپو شده است که حدود ۹ سال پیش ریاست دادسرای دیوان را به عهده گرفته بود. خانم فاتوو بنسوادا قول داده که تمامی پرونده های دیوان را همانند گذشته ادامه دهد.

دیوان کیفری بین المللی در اول ژولای ۲۰۰۲ با تصویب اساسنامه آن از سوی ۶۰ کشور تاسیس شده است و در حال حاضر شش پرونده دردیوان مطرح رسیدگی است. دیوان در ۱۴مارس ۲۰۱۲ نخستین رای خود را صادر کرده است و متهم منتظر تعیین مجازات خود می باشد.

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید