بزرگ ترین مشکل رشته حقوق از دیدگاه دکتر ناصر کاتوزیان

بزرگ ترین مشکل رشته حقوق از دیدگاه دکتر ناصر کاتوزیان

تحقیر رشته حقوق بزرگترین مشکل این رشته است

در حقوق، اجتهاد باید جانشین اطاعت شود


دکتر''ناصر کاتوزیان'' استاد حقوق دانشگاه تهران گفت: قضات و استادان حقوق باید به عنوان موجوداتی متفکر در نظام حقوقی نقش داشته باشند و تمام تلاش ما در سال های اخیر این بوده که این نقش را در برابر نقش قانونگذار بزرگ کنیم. باید در حقوق اجتهاد را جانشین اطاعت کرد.
دکتر ''ناصر کاتوزیان'' درگفتگوی اختصاصی با خبرنگار دانشگاهی ''مهر'' افزود: خفیف گرفتن و تحقیر رشته حقوق در میان سایر رشته ها یکی از بزرگترین مشکلات این رشته در کشور است.
در فرهنگستان کشور نمایندگانی از تمامی رشته ها وجود دارد اما برای حقوق هیچ نماینده ای وجود ندارد
وی اظهار داشت: در فرهنگستان کشور نمایندگانی از تمامی رشته ها وجود دارد اما برای حقوق هیچ نماینده ای وجود ندارد. هر زمان که از حقوق صحبت می شود، علوم انسانی و یا علوم اجتماعی مورد بحث است و برای حقوق به طور خاص اصالتی قائل نیستند.


این استاد و حقوقدان برجسته گفت: در دانشکده های حقوق در رشته فقه و حقوق، دانشجویان مقدار زیادی فقه و یا اصول و علوم دیگر را می خوانند و تنها چند واحد حقوق می گذرانند. این در حالی است که به هیچ وجه، رشته حقوق با گذراندن چند واحد کامل نمی شود.


دادگستری افرادی را به سمت قضاوت استخدام می کند که حقوق نخوانده اند. این مراکز ترجیح می دهند از دانشکده های حقوق فردی را استخدام نکنند. این موارد، باعث تخفیف و تحقیر علم حقوق می شود
وی با اشاره به وضعیت استخدامی فارغ التحصیلان حقوق افزود: دادگستری افرادی را به سمت قضاوت استخدام می کند که حقوق نخوانده اند. این مراکز ترجیح می دهند از دانشکده های حقوق فردی را استخدام نکنند. این موارد، باعث تخفیف و تحقیر علم حقوق می شود.


دکتر''ناصر کاتوزیان'' اظهار داشت: این در حالی است که در سالیان اخیر مسائل حقوقی مورد بحث در دنیا است. در صورتی که با جهان خارج ارتباط نداشته باشیم و مسائل حقوقی کشور را آن طور که باید مطرح نکنیم، شیرازه کشور را نشناخته ایم.


وی با بیان این که دانشکده حقوق در کشورهای دنیا یکی از شعبه های بسیار مهم به شمارمی آید، گفت: در آمریکا افرادی که می خواهند در دانشکده حقوق تحصیل کند، باید قبل از آن در یک دانشکده دیگر، آموزش دیده باشند. در کشورهای دیگر به هیچ وجه به کسی که لیسانس حقوق را ندارد اجازه شرکت در فوق لیسانس این رشته را نمی دهند.


مجریان قانون، قضات و استادان حقوق باید به عنوان موجوداتی متفکر در نظام حقوقی نقش داشته باشند وتمام تلاش ما در سال ها اخیر این بوده که این نقش را در برابر نقش قانونگذار بزرگ کنیم. باید در حقوق اجتهاد را جانشین اطاعت کرد


نخستین فارغ التحصیل دوره دکترای حقوق دانشگاه تهران، حقوق را یک دانش حرفه ای دانست و افزود: در صورتی که تنها از گوشه ای از دانش حقوق آگاهی نداشته باشی با مشکلات زیادی مواجه خواهی شد. حقوق یک سلسله تعلمیات عمومی نیست که فرد بتواند در خارج از دانشگاه آن را کسب کند.
وی در خصوص مشکلات تعلیم و آموزش رشته حقوق در دانشگاه های کشور اظهار داشت: استادان و دانشجویان ما اعتقاد دارند که فقط باید راه حل را از قانون کشف کرد. این راه مناسبی است، اما کافی نیست. مجریان قانون، قضات و استادان حقوق باید به عنوان موجوداتی متفکر در نظام حقوقی نقش داشته باشند وتمام تلاش ما در سال ها اخیر این بوده که این نقش را در برابر نقش قانونگذار بزرگ کنیم. باید در حقوق اجتهاد را جانشین اطاعت کرد.


استاد حقوق دانشگاه تهران منابع درسی حقوق را نیز همچون دیگر رشته های دانشگاهی کشور ناقص دانست و گفت: باید تلاش مضاعف کنیم تا عقب ماندگی ها جبران شود. برخی رساله های دکتری در رشته حقوق، از کتب برخی استادان سابق این رشته بهتر است. در صورتی که این تحقیقات به بازار بیاید و تشویق شود منبعی برای دانش حقوق محسوب می شود.

منبع : خبرگزاری مهر

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید