کنفرانس بین المللی روسای کانونهای وکلای دادگستری

 

کنفرانس بین المللی روسای کانونهای وکلای دادگستری

 

جناب آقای سید محمد جندقی کرمانی پور ریاست کانون وکلای دادگستری مرکز در راس هیاتی از وکلای دادگستری عازم ترکیه شدند .

 

موسسه "درک جهانی از حکومت قانون بر جامعه" واقع در دانشکده حقوق دانشگاه «باکچه شیر» در شهر استانبول درکشور ترکیه قصد دارد کنفرانس بین المللی روسای کانون های وکلای دادگستری را در تاریخ 26 تا 29 سپتامبر 2011 در شهر استانبول ترکیه برگزار نماید

 

 

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز

 

/ 0 نظر / 12 بازدید