حقوق شهروندی در 80 ماده به قانون تبدیل می شود

معاون پارلمانی وزیر دادگستری با بیان اینکه لایحه قانون اداری که از سوی قوه قضائیه به دولت ارجاع شده در کمیسیون لوایح در حال بررسی است گفت: در صورت تصویب رفتار با ارباب رجوع و رعایت حقوق شهروندی افراد در ادارات در 80 ماده به قانون تبدیل می شود.

عبدالعلی میرکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر از بررسی و تدوین لایحه حمایت ازاطفال و نوجوانان و لایحه قوانین اداری خبر داد و افزود: این دو لایحه پس از تصویب،جدیدترین قوانین کشور محسوب می شوند زیرا پس از انقلاب در مورد این موضوعات قوانینینداشتیم.

وی افزود: لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در مراحل نهایی و لایحه قانون اداریکه از سوی قوه قضائیه به دولت ارجاع شده در کمیسیون لوایح مطرح است که در صورتتصویب آن در مجلس رفتار با ارباب رجوع و رعایت حقوق شهروندی افراد در ادارات در 80ماده به قانون تبدیل می شود.

معاون وزیر دادگستری از تصویب نهایی لایحه آئین دادرسی تجاری توسط هیئت وزیران وارسال آن به مجلس خبر داد و افزود: اصلاح آئین نامه دادرسی مدنی در 200 ماده توسطقوه قضائیه به دولت ارجاع شده که در کمیسیون لوایح مطرح است.

میرکوهی از بررسی لایحه چک در کمیسیون لوایح دولت خبر داد و افزود: هر چند کهتمامی لوایح مطرح شده در این کمیسیون به مجلس هشتم نمی رسد ولی با تصویب لایحهتجارت بخش بزرگی از مشکلات قانون چک برطرف می شود.

وی افزود: 700 ماده از لایحه تجارت در کمیسیون قضائی بر اساس اصل 85 تصویب شده و 300 ماده دیگر برای نهایی شدن به شورای نگهبان ارجاع شده است که در صورت تصویبنهایی چک از سوی بانکها تنها به افراد دارای اعتبار ارائه میشود.

 

/ 0 نظر / 13 بازدید